Itseni pomo

Itsensä työllistäminen

Yrittäjyys on yksi vaihtoehto työllistää itsensä. Yrittäjyys saatetaan mieltää raskaaksi ja vaikeaksi, mutta siihen liittyy useita erilaisia vaihtoehtoja ja toteutustapoja. Meistä kaikista ei tule yrittäjiä, vaikka yrittäjyys on hyvä keino lähteä toteuttamaan omaa näkemystään ja unelmaansa, ja ansaita tekemisestään vielä palkkaa. Toisilla taas yrittäjyys on verissä, eikä muunlaista elämäntapaa osata edes ajatella. Osa taas ajautuu yrittäjyyteen vahingossa tai jopa tahtomattaan.

Korkeakouluopiskelijoista viidennes aikoo yrittäjäksi valmistumisensa jälkeen. Mikäli opiskelija on toiminut yrittäjänä opintojensa ohessa, hänestä tulee yrittäjä vielä todennäköisemmin.

Seuraavan tutkimuksen mukaan korkeakoulussa opiskelleista 21 prosenttia pitää yrittäjäksi ryhtymistä todennäköisenä tai erittäin todennäköisenä uravaihtoehtona. 65 prosenttia pitää yrittäjyyttä epätodennäköisenä. 13 prosenttia vastaajista ei ottanut kantaa asiaan.

Yrittänyttä ei laiteta:

Opiskelijasta yrittäjäksi

Yrittäjyyden palvelut ja mahdollisuudet

Yrittäminen vaatii paljon suunnittelua, asioiden hoitoa ja erilaisia laskelmia. Tähän kannattaa käyttää paljon aikaa ja selvittää, mitä pystyy hoitamaan itse ja mihin tarvitsee asiantuntija-apua. Suunnittelemisen tarkoituksena on myös selvittää, kannattaako liikeideaa kenties jalostaa. Joskus on viisautta muuttaa suunnitelmaa tai yrittää keksiä jotain ihan muuta.

Yrittäminen on pitkälti myös verkostoitumista. Tarvitset ympärillesi asiakkaita, kumppaneita ja tekijöitä. Tutustu erilaisiin yrittäjille suunnattuihin tapahtumiin ja osallistu niihin. Monesti tämänkaltaiset tapahtumat ovat suunnattuja nimenomaan yrittäjiksi aikoville, ja ne ovat täynnä auttavia ihmisiä. Tapahtumista saa myös hyviä yrityksen perustamisvinkkejä.

Lisäinfoa linkistä:

Yrityksen perustajalle