Tietoa työelämästä

Työelämän muutokset
ja uuden työn muodot

Työelämän vaatimukset ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet radikaalisti. Aiemmin työmarkkinoilla arvostettiin muodollista pätevyyttä ja tietynlaista työkokemusta. Nykyisin arvostetaan hankittujen todistusten ja tutkintojen lisäksi ”hyviä tyyppejä” – sopivia persoonia, joilla on juuri kyseiseen työhön tarvittavaa rautaista osaamista ja innostunutta motivaatiota.

Ota selvää, mitä sinun alallasi on viime aikoina tapahtunut ja mihin suuntaan eri alojen kehitys kulkee. Seuraa tarkasti työelämän uutisointia. Kuuntele asiantuntijoiden haastatteluja ja seuraa mielenkiintoisia blogeja. Moni ala elää tällä hetkellä suurten muutosten aikaa. Ovia sulkeutuu ja samalla aukeaa täysin uudenlaisia ovia. Globaali talous ei nuku koskaan.

Lisätietoa linkeistä:

Millainen on uusi elinvoimainen työelämä?
Uusi työ alustatalouden aikakaudella

Tulevaisuuden työpaikat

Työelämä muuttuu nopeasti digitalisaation seurauksena, joten työelämään tarvitaan aivan uudenlaisia osaajia. Tehokkaasti työelämään -hankkeessa työnantajille tehty kysely osoittaa, että korkeakouluista valmistuneilta odotetaan monipuolisuutta ja monialaisuutta, yrittäjämäistä asennetta, kielitaitoa sekä ohjelmointitaitoja. Työnantajat odottavat saavansa korkeakouluista osaajia, jotka luovat uutta työelämää.

Lisätietoa linkeistä:

Työnantajien odotukset korkeakouluista valmistuneille työelämän muuttuessa
Uuden ajan työ ja toimeentulo
Suomen sata uutta mahdollisuutta

Globaalit haasteet ja mahdollisuudet

Resurssiniukkuus, väestörakenteen muutos, teknologiset muutokset ja globaali talous ovat megatrendejä, jotka muuttavat maailmaa ja samalla työelämää. Kansainvälisyys liittyy kiinteästi kaikkia toimialoja muokkaaviin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Nämä haasteet vaativat myös uudenlaista osaamista.

 

Kansainväliset työmarkkinat

Monet työnantajat arvostavat kansainvälistä työkokemusta, ja lähtökohtaisesti ulkomailta hankitusta työkokemuksesta on työnhaussa aina etua. Ulkomailla työskennellyt henkilö näyttäytyy työnantajan silmissä kunnianhimoisena, joustavana ja rohkeana tyyppinä, joka ei pelkää uusia haasteita. Erilaisista ympäristöistä kertyy erilaista työkokemusta ja ulkomailta kerätty työkokemus voi auttaa taas eteenpäin unelmien toteuttamisessa.

Kansainvälinen kokemuspääoma – olipa se hankittu vapaaehtoistyössä tai muilla keinoin – on omiaan vahvistamaan työelämässä väistämättä tarvittavia taitoja: ongelmanratkaisukykyä, verkostoitumista ja oma-aloitteisuutta. Lisäksi ansioluettelossa on hyvä avata hyvin konkreettisesti se, mitä kaikkea vapaaehtoistyössä on oppinut. Yksi hyvä esimerkki ovat projektinhallintataidot.

Tutustu tarkemmin:

Kansainvälisyys kannattaa!
Mikä toi Suomeen, millaista opiskelu täällä on?